logo GTiR

Gabinet Terapii i Rozwoju

„Rytm Życia”

ul. W. Rzeźniackiego 2C

Bydgoszcz - Fordon

tel. 690 000035

M_Mazurkiewicz

(kliknij by powiększyć)

mgr MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ (tel. 690 000035) - dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, pedagog szkolny, pedagog zdolności i twórczości, trener technik szybkiego uczenia, socjoterapeuta, oligofrenopedagog.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży (nerwice, depresje, lęki, zaburzenia nastroju, zagubienie emocjonalne, sytuacje kryzysowe w życiu) oraz socjoterapią.

Pomaga w eliminowaniu trudności wychowawczych u młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia specjalistyczne (z zakresu asertywności , komunikacji społecznej, zarządzania czasem, rozwoju osobistego i inne).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w tym Sekcji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Staż psychoterapeutyczny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz doświadczenie psychoterapeutyczne m.in. w Zespole Szkoleniowo - Terapeutycznym "Terapeutica".

Od 2004 roku pod stałą superwizją superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego, Magdaleny Nałęcz-Nieniewskiej.

Współpraca:

E_Rachuta

(kliknij by powiększyć)

mgr EWA RACHUTA (tel. 692 959240) - pedagog szkolny, terapeuta, socjoterapeuta, specjalista zajmujący się przemocą domową.

Współzałożyciel Stowarzyszenia „MEDAR”, sekretarz Zarządu i pracownik Centrum Pomocy Rodzinie, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ma duże doświadczenie w pracy z rodzinami (przemoc) m. in. w Centrum Pomocy Rodzinie MEDAR, udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.

Prowadzi:

•     porady, konsultacje, wykłady, szkolenia, terapie par i rodzin;

•     grupy wsparcia wychowawczego dla rodziców, dla osób uwikłanych w przemoc domową, grupy korekcyjne dla osób stosujących przemoc;

•     szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie komunikacji budującej dobry kontakt z ludźmi, umiejętności asertywnych, organizacji pracy profilaktycznej w środowisku;

•     warsztaty dla różnych grup zawodowych tworzących lokalną koalicję na rzecz przeciwdziałania przemocy;

A_Maciejewska

(kliknij by powiększyć)

mgr ANETA MACIEJEWSKA - psycholog dziecięcy (tel. 691 748693)

- Gabinet Psychologiczny Dziecka "Terapicum"

Iza Michorzewska

mgr IZA MICHORZEWSKA  - trener, coach.

Prowadzi sesje coachingowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

W rezultacie sesji coachingowych klient dociera do swojego indywidualnego potencjału, by w efekcie końcowym zmaksymalizować efektywność swoich działań.

Coaching skupia się na przyszłości, na tym by znaleźć najlepszą drogę do realizacji własnych celów.

Wybrane obszary zastosowań coachingu:

- wyznaczanie celów i osiąganie sukcesów; - rozwijanie kariery zawodowej;

- zarządzanie sobą w czasie; - uzyskanie równowagi między pracą a życiem osobistym;

- poprawa funkcjonowania w relacjach osobistych i zawodowych;

- zwiększenie efektywności indywidualnej i zespołowej; - automotywowanie i motywowanie innych;

- rozwijanie nowych umiejętności; - uwalnianie się od ograniczeń;

- radzenie sobie ze stresem; - zapobieganie wypaleniu zawodowemu;

- poprawa funkcjonowania w relacjach osobistych i zawodowych

dr med. LUCYNA SUŚ - lekarz psychiatra.

Konsultacje lekarskie.

dr med. DOMINIKA SKROK-WOLSKA - lekarz neurolog, psychiatra.

Konsultacje lekarskie.